Σε συνέχεια της πρωινής επικοινωνίας μας με τους/ τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και
Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης Π.Ε.& Δ.Ε, ενημερώνουμε ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες

αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω καιρικών συνθηκών, μετά από αποφάσεις

Δήμων ή Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων αλλά

και των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας για τα παρακάτω:

Όλοι οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σχολείων να ενημερώσουν γονείς και μαθητές ότι για τις ημέρες που θα

παραμείνουν κλειστές οι Σχολικές Μονάδες λόγω καιρικών συνθηκών, θα γίνεται κανονικά και

υποχρεωτικά τηλεκπαίδευση. Ταυτόχρονα να αποστείλουν άμεσα το πρόγραμμα που θα ακολουθεί κάθε

τάξη/τμήμα καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις - συνδέσμους webex όλων των εκπαιδευτικών, ώστε τη

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 να πραγματοποιηθεί κανονικά η τηλεκπαίδευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός προτεραιότητας:

ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι :05-02- 2023

Αρ. Πρωτ. : 12α

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε. της

χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ