Η μαλτόζη είναι κρυσταλλικός δισακχαρίτης, που σχηματίζεται από την ατελή υδρόλυση του αμύλου. Αποτελείται από δύο μόρια D-γλυκοπυρανόζης
ενωμένα μεταξύ τους με έναν 1,4-β-γλυκοσιδικό δεσμό. Ο χημικός του τύπος είναι C12Η22Ο11, ο οποίος, αν και μοιάζει με αυτόν της σακχαρόζης και της λακτόζης, διαφέρει από αυτούς τους δισακχαρίτες ως προς τη δομή. Η μ. σχηματίζεται στα γλεύκη της ζυθοποιίας και της βιομηχανίας των αποσταγμάτων ως ενδιάμεσο προϊόν της ενζυμικής υδρόλυσης του αμύλου, ύστερα από την επίδραση του ενζύμου αμυλάση. Ανήκει στα αναγωγικά ένζυμα και μπορεί να υποστεί ζύμωση. Ύστερα από υδρόλυση, η μ. διασπάται σε δύο μόρια γλυκόζης. Η μ. είναι σημαντική για την παρασκευή μπίρας και αποτελεί τροφή εύκολης πέψης.