Η μύγα έχει δύο μάτια που αποτελούνται απο 4.000 ομματίδια. 
Η μύγα διακρίνει με τα μάτια της 200 εικόνες.
Οι κινήσεις στα μάτια τους είναι αργές και γι΄αυτό ξεφεύγουν όταν τις χτυπάμε με μυγοσκοτωστρες.