Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων είχε την

ευκαιρία να επισκεφθεί το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και

την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Μακρινίτσας στο Πήλιο.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του

Περιβαλλοντικού Προγράμματος που εκπονούν οι μαθητές/τριες του

σχολείου «Τα πέτρινα γεφύρια, τα αριστουργήματα της παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής».

Ο κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι ο εντοπισμός, η

καταγραφή, η μελέτη, η προστασία και η ανάδειξη των πετρογέφυρων

ως εξαιρετικών δειγμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας

και η κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης του ανθρώπου αρχικά με το

φυσικό και στη συνέχεια με το δομημένο περιβάλλον.

Το 5 ο Γυμνάσιο ευχαριστεί τους υπεύθυνους του ΚΕ.ΠΕ.Α.

Μακρινίτσας για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο πραγματοποίησαν

το πρόγραμμα και μαγνήτισαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των

μαθητών/τριών μας.

Ευχαριστούμε επίσης τους/τις εκπαιδευτικούς κ. Βαΐα

Βαναριώτη, κ. Στέργιο Ζυγουράκη και κ. Μαρία Καλέτση οι οποίοι

οργάνωσαν και συνόδευσαν τα παιδιά σ’ αυτήν την επίσκεψη και τους

έδωσαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν και να κατακτήσουν τη γνώση

μέσω μιας εναλλακτικής μεθόδου διδασκαλίας, της βιωματικής. Τα

παιδιά μας διδάχθηκαν πώς να δουλεύουν σε ομάδες, να

συνεργάζονται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να επικοινωνούν

μεταξύ τους και να επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον

και όρια της τάξης και του βιβλίου.