Σε πολλούς πολίτες θα έχει τύχει να πέσετε με το ΙΧ αυτοκίνητο σε μια λακκούβα στους δρόμους της Ελλάδας.  Η πρώτη ζημιά αν πέσει σε μια λακκούβα ένα αυτοκίνητο είναι τα ελαστικά. Οι λακκούβες στους δρόμους έχουν και αιχμηρές άκρες, και ενδέχεται να σκίσουν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου. Πέρα από το λάστιχο, ζημιά από μια λακκούβα μπορεί να υποστεί και η ζάντα του αυτοκινήτου. Οι λακκούβες στους δρόμους, επηρεάζουν και τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου. Σημαντικότερες φθορές είναι το μπαλάκι του ακρόμπαρου. Το πιο χειρότερο να πάθουν ζημιά από μια μεγάλη λακκούβα τα αυτοκίνητα, είναι παραμόρφωση στα ψαλίδια, ή σε βραχίονα στο σύστημα ανάρτησης. 

ΦΩΤΟ αρχείο.