Γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 14/11 τα εξής ονόματα:
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης