Τα πουλιά που κάθονται στα καλώδια της ΔΕΗ δεν τα χτυπά το ηλεκτρικό ρεύμα επειδή δεν έχουν επαφή με το έδαφος.
Λειτουργούν σαν καλοί αγωγοί όταν τα πουλιά κάθονται σε καλώδιο, αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από μέσα τους, αλλά από την άλλη, δεν ενώνουν με την στάση τους, διαφορετικά δυναμικά, δηλαδή διαφορετικά καλώδια.
Σε περίπτωση που το πουλί ερχόταν σε επαφή και με το έδαφος, θα σκοτωνόταν αμέσως από το ρεύμα, από τη μεγάλη διαφορά τάσης ανάμεσα στο έδαφος και το καλώδιο.