Οι πλημμύρες στη Σητεία και στην Αγία Πελαγία μας δείχνουν την αποτυχία των ανθρώπινων παρεμβάσεων


Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Σητεία και την Αγία Πελαγία δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν την καταστροφή, με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο δύο συνανθρώπων μας. Και δεν είναι υπεύθυνη μόνο η Κλιματική Αλλαγή, ούτε τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αποδείχθηκε.Φταίνε η τσιμεντοποίηση του εδάφους, η αντιπεριβαλλοντική διευθέτηση, οριοθέτηση και εγκιβωτισμός των ρεμάτων, τα ιδιωτικά συμφέροντα των κατασκευαστικών εταιρειών, η έλλειψη των ελέγχων από τις δημόσιες αρχές και οι πελατειακές σχέσεις των τοπικών αρχόντων.

Έργα έγιναν και γίνονται, αλλά όταν χιλιάδες στρέμματα αστικού χώρου έχουν καλύψει πλήρως το έδαφος με τσιμέντο και άσφαλτο, τότε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απορρόφησης του νερού και οι αγωγοί αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Όταν η διευθέτηση των ρεμάτων σημαίνει μείωση της κοίτης για τη εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων και τσιμεντοποίηση με γνώμονα τα εργολαβικά συμφέρονται, τότε ακόμη και συνήθεις όγκοι νερού μετατρέπονται σε ανεξέλεγκτο χείμαρρο.

Όταν κόβουμε τα δέντρα, καταστρέφουμε την χλωρίδα, γεμίζουμε τσιμέντα τις πλατείες και όταν νομίζουμε ότι με ανθρώπινες παρεμβάσεις θα αντικαταστήσουμε την φύση… τότε έρχεται η καταστροφή.
Όταν η «ανάπτυξη» παραβιάζει τα όρια της φύσης τότε έρχεται η απότομη ύφεση για την οικονομία, το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Το Δίκτυο των Πράσινων Αυτοδιοικητικών επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τη φύση. Η φύση απαιτεί σεβασμό αλλιώς «εκδικείται» και οι ζημιές είναι δεκάδες φορές περισσότερες από τα «κέρδη».

Το Δίκτυο των Πράσινων Αυτοδιοικητικών απαιτεί:Σεβασμό και αποκατάσταση της φυσικής κατάστασης των ρεμάτων, πολύ περισσότερο όταν βρίσκονται μέσα στους αστικούς χώρους.
Διατήρηση των φυσικών εδαφών, σεβασμό στη φύση των ρεμάτων και στην καλή οικολογική τους κατάσταση.
Οικολογικά ορθή οριοθέτηση ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων, όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Επαναφορά των Μελετών και των διαδικασιών σε δημόσιο έλεγχο.
Κατάργηση των διατάξεων και των κινήτρων «νομιμοποίησης» αυθαιρέτων, ειδικά όταν αυτά παραβιάζουν πολεοδομικούς κανονισμούς.
Ανάπτυξη πράσινων υποδομών στις αστικές περιοχές με έμφαση σε υλικά και τεχνικές που επιτρέπουν την ανάσχεση της ροής και την απορρόφηση του νερού από το έδαφος.