Στα λάστιχα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας υπάρχει ημερομηνία παραγωγής. Στην φωτογραφία ο αριθμός 0620 σημαίνει ως εξής: Οι δύο πρώτοι αριθμοί 06, είναι οι εβδομάδες, και οι δύο τελευταίοι αριθμοί 20 είναι η χρονιά παραγωγής του ελαστικού.