Μάσκα δεν φοράμε στο αυτοκίνητο όταν είμαστε μόνοι μας, ή  μέσα σε αυτό είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.
Μάσκα φοράμε στο αυτοκίνητο όταν έχουμε επιβάτες μη μέλη της οικογένειας όπως φίλους, κ.α.