Ένα όμορφο καλοκαιρινό φυτό είναι ο Ηλίανθος, και αρκετοί το ονομάζουν ως το φυτό του «ήλιου».
Σε γενικές γραμμές είναι ένα φυτό που μπορεί να ψηλώσει έως και 3 μέτρα.
Από τον ηλίανθο παίρνουμε τους θρεπτικούς ηλιόσπορους περιέχουν βιταμίνες E, C, Κ.