Στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας εκδήλωση με στόχο να κατευθύνουμε και να προσανατολίσουμε σωστά τους μαθητές/τριές μας, ώστε να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο λυκείου σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Συγκεκριμένα, στην διαδραστική παρουσίαση και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο και αναλύθηκαν η σπουδαιότητα και ο τρόπος λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων οι οποίες στηρίζονται στην ενδυνάμωση της αυτογνωσίας των μαθητών/τριών και στην αξιόπιστη πληροφόρησή τους για τον κόσμο της εργασίας, όπως αυτός διαμορφώνεται στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη, ο κ. Καραλής απαντώντας σε ερωτήσεις των μαθητών εξήγησε την διεπιστημονικότητα που συνδυάζεται με έξυπνες επιλογές και εκπαιδευτικές διαδρομές που οδηγούν σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Aναφέρθηκε στην αξία και την αναγκαιότητα των ήπιων δεξιοτήτων, ενώ συζήτησε με τους μαθητές/τριες για τρόπους και τεχνικές αποδοτικής μελέτης.

Το σχολείο ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Γεώργιο Καραλή, ο οποίος βρέθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και μίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης για τους προσανατολισμούς μετά το Γυμνάσιο.

Επίσης ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του 5ου Γυμνασίου και συγκεκριμένα τον κ. Νικόλαο Παπαγιαννούλη ο οποίος οργάνωσε και προετοίμασε τα παιδιά για αυτήν τη δράση καθώς και τους κ. Ευγενία Καραγκούνη, κ. Στέργιο Ζυγουράκη και κ. Σταματία Καραθανάση που συνέβαλαν στη επιτυχία της δράσης.

Τέλος συγχαίρουμε τα παιδιά μας τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με ζήλο στη δράση αυτή.