Η Ελλάδα πήρε 41 βαθμούς από τις επιτροπές. 
Ελβετία 12
Αλβανία 7
Κύπρος 7
Αρμενία 4
Γαλλία 4
Σερβία 3
Νορβηγία 2
Σλοβενία 2