Ν. Ευαγγελάτος: «Σήμερα οι εταιρείες αυτές έχουν μεταβιβαστεί, τα μερίδια των εταιρειών που υπάρχουν». 

Στ. Κασσελάκης: «Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ήρθα εδώ στη χώρα μου να προσφέρω και να τηρήσω τον νόμο». 

Ν. Ευαγγελάτος: «Πόσες ήταν αυτές οι εταιρείες; Σε πόσες εταιρείες είχατε συμμετοχή;» 

Στ. Κασσελάκης: «Δεν είσαι ο λογιστής μου, δεν πρόκειται να σου απαντήσω». 

Ν. Ευαγγελάτος: «Ωραία. Πόσες ήταν οι εταιρείες;» 

Στ. Κασσελάκης: «Δεν έχω κάτσει να μετρήσω όλο το οργανόγραμμα των εταιρειών. Μία ήταν η μητρική εταιρεία, την οποία τη γνωρίζετε όλοι και μάλιστα από τις αγωγές που έχω καταθέσει».