Η Μεγάλη Δευτέρα πέφτει στις 29 Απριλίου 2024,  και η Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 5 Μαΐου 2024. Το Μεγάλο Σάββατο στις 4 Μαΐου, και η Μεγάλη Παρασκευή στις 3 Μαΐου. Η Μεγάλη Παρασκευή στις 2 Μαΐου, η Μεγάλη Τετάρτη στη 1η Μαΐου, και η Μεγάλη Τρίτη στις 30 Απριλίου.