Μετά την έκδοση του ΦΕΚ που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-25 είναι 96 μαθητές/τριες.

Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es .

Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών/τριών από και προς το σχολείο με λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ.

Το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων υπηρετεί τους καθορισμένους από την κείμενη νομοθεσία στόχους της εκπαίδευσης όπως όλα τα σχολεία. Ως Πειραματικό, συμβάλλει στην επίτευξη του βέλτιστου εκπαιδευτικού σχεδιασμού προάγοντας:

την πιλοτική εφαρμογή και τον πειραματισμό σε νέα προγράμματα σπουδών, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, έντυπο/ψηφιακό υλικό


τη διάχυση πειραματικών διδακτικών πρακτικών στη σχολική κοινότητα μέσω σεμιναρίων, άρα και την ανάπτυξη συνεργασιών


τη συνεργασία με ΑΕΙ με την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων, την υποστήριξη διατριβών και την πρακτική άσκηση φοιτητών.

Εκτός από τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και επιτυχία των μαθητών/τριών με τη λειτουργία Ομίλων που καλλιεργούν τα ταλέντα, τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης και την κριτική και δημιουργική σκέψη τους. Τη φετινή σχολική χρονιά, λειτουργούν οι ακόλουθοι όμιλοι:

1. Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Περιβάλλον, Διατροφή, Εθελοντισμός, Κοινωνική Ευαισθητοποίηση),

2. Αστρονομία & Διαστημική Εξερεύνηση,

3. Βότανα – θεραπευτικά και καλλυντικά προϊόντα,

4. Εργαστήρι Ρητορικής,

5. Κυβερνοασφάλεια - “Ηθικό Χάκινγκ”,

6. Θεατροπαιδαγωγικό Εργαστήρι,

7. Όμιλος Μουσικής: “Ενορχήστρωση με τη χρήση εικονικών μουσικών οργάνων, εφαρμογών και ηχοτοπίου”, 8. Προγραμματισμός “έξυπνων” φορητών συσκευών.

Ενθαρρύνεται η βιωματική ανακάλυψη της γνώσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ενσυναίσθηση, ο εθελοντισμός, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συνέδρια. Επίσης, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη έννοια της πολιτότητας, τόσο στη φυσική όσο και στην ψηφιακή της διάσταση, και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω της στενής συνεργασίας με συλλόγους, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων με τον οποίο επιδιώκεται συνεχής και γόνιμη επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη.