Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων, ‘’Ενα σχολείο για όλους” με κωδικό 2022-1- EL01 – KA122-SCH- 000072788, μέλη της παιδαγωγικής ομάδας ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη από 30/4/2023 μέχρι 6/5/2023 και παρακολούθησαν εβδομαδιαία σειρά μαθημάτων με

θέμα ΄’Ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο για όλους”.

Η επιμόρφωση βασίστηκε κυρίως στην ενεργητική συμμετοχή των

επιμορφούμενων σε εργαστηριακά μαθήματα. Η θεωρητική κατάρτιση των

εμπλεκομένων στο πρόγραμμα προηγήθηκε της βιωματικής προσέγγισης.

Η συνεργασία εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη υπήρξε αγαστή και

αποτελεσματική. Η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών με

καθηγητές/τριες άλλων χωρών συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση κλίματος

αποδοχής και συμπερίληψης του διαφορετικού στην τάξη.

Η εκπαίδευση βασίστηκε κυρίως σε θέματα όπως ποικιλομορφία στην τάξη, τα

στερεότυπα και η επίδρασή τους στην συμπεριφορά και στην μάθηση. Επίσης η

επιμόρφωση επεκτάθηκε και στη λήψη αποφάσεων σε τάξεις με μαθητές/τριες

από διαφορετικές κουλτούρες και πώς λειτουργούν οι προκαταλήψεις.

Επιπλέον πώς να ενταχθεί στην διδασκαλία το Project Based Learning δηλαδή

μαθαίνω μέσα από projects και όχι παραδοσιακά με απομνημόνευση. Μ΄αυτήν την

τεχνική, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στο πώς να φέρουν

τον μαθητή στο κέντρο της διδασκαλίας και πώς να εντάξουν την δραματοποίηση

και την ενσυναίσθηση στο έργο τους.

Τέλος ένα άλλο σημαντικότατο θέμα της εκπαίδευσης ήταν προσέγγιση,

αναγνώριση και διαχείριση μαθητών/τριών με αυτισμό και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες. Οι εκπαιδευόμενοι πειραματίστηκαν στην δημιουργία Podcast για

εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς σκοπούς.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτήν τη φάση της επιμόρφωσης, κ.

Καραθανάση Σταματία ΠΕ06, κ. Μιχαήλ Μαρία ΠΕ02 και κ. Ζυγουράκης Στέργιος

ΠΕ03 επέστρεψαν στο σχολείο με νέες ιδέες τις οποίες κοινοποίησαν στη σχολική

κοινότητα και διέχυσαν τα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία.