Το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 16 Απριλίου 2023. Τα σχολεία θα κλείσουν την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.  Τα σχολεία θα ανοίξουν τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.