Το πρόστιμο είναι 80 ευρώ για αντιολισθητικές αλυσίδες που δεν θα έχει ο οδηγός στο όχημα. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποχρεωτικής χρήσης είναι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.