Περίεργα μπαλόνια εντοπίζονται πάνω από πολλές χώρες τα τελευταία λίγα χρόνια. kanekoa.substack.com