Στα πλάνα του βίντεο διακρίνονται  πολυκατοικίες να καταρρέουν πραγματικά σαν χάρτινοι πύργοι.