Οι μελλοντικές έξυπνες πόλεις, ενδέχεται να έχουν τις γειτονιές των 15 λεπτών.
Σύμφωνα με τον Bastien Girod, Μέλος του Ελβετικού Εθνικού Συμβουλίου, τονίζει την ανάγκη για τις έξυπνες γειτονιές 15 λεπτών, ενώ τις αποκάλεσε βιώσιμες συνοικίες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να έχουν αυτοκίνητο. Σε αυτές τις γειτονιές, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν οποιαδήποτε ανάγκη τους σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια ή με το ποδήλατο από την κατοικία.