Το ηλεκτρικό πατίνι κινούνταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας να έχει αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 100χλμ.
ΒΙΝΤΕΟ