Στα λευκά ντύθηκε και το καταφύγιο του Κόζιακα, με υψόμετρο τα 1750 μέτρα.  
Το χιόνι δεν είναι πολύ, κοντά στα 3 εκατοστά περίπου.