Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα τον οδηγό πληροφόρησης

με τίτλο «Βασικά σημεία κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης- πρακτικός

οδηγός» όπου παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για την  ασφάλιση και

συνταξιοδότηση για τον εργαζόμενο/ασφαλισμένο στον ιδιωτικό τομέα.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ

αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής

Εργαζομένων και Ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και

επιμορφωτικών/συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού» , της Πράξης

«Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», », με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

500945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση».

Για να δείτε τον οδηγό ακολουθείστε το παρακάτω link:

  https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2022/11/Odigos-Koinonikis-Asfalisis.pdf

ΕΣΠΑ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση   https://empedu.gov.gr

Facebook:  https://www.facebook.com/edulll/

Twitter:  https://twitter.com/e_ekpaideusi

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/.../nsrf-human-resources.../


Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

http://www.inegsee.gr/

e-mail: info@inegsee.gr