Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 θα γίνει 24ωρη απεργία, το οποίο αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.