Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA122 «Paving the way for a greener digital

future”, εννέα μαθητές/τριες και δυο εκπαιδευτικοί του 7 ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων επισκέφτηκαν

την πόλη Laudio της Ισπανίας, κατά το χρονικό διάστημα 16-22 Οκτωβρίου 2022.  Ο εκπαιδευτικός

Οργανισμός υποδοχής ήταν το  IES Laudio BHI, ενώ συμμετείχαν και μέλη των εκπαιδευτικών οργανισμών

San Giorgio Comprehensive Institute di Mantova (Ιταλία) και Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

(Λιθουανία).

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί συνοδοί είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα μεγάλο πλήθος

άρτια οργανωμένων δραστηριοτήτων που υπηρετούσαν απόλυτα τους σκοπούς του προγράμματος. Βασικό

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένη κινητικότητας ήταν αναμφίβολα ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των

δραστηριοτήτων που ήταν απόλυτα συνυφασμένες με το πνεύμα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος και

ειδικότερα ενός προγράμματος που στόχευε στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τη

σημασία της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα,

υπηρετήθηκαν στόχοι που συνδέονται με την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη

κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών μεταξύ των μελών της

εκπαιδευτικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο, τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και τη σφυρηλάτηση των

ευρωπαϊκών δεσμών. Αναμφίβολα, την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων αναβάθμισε ο βιωματικός

χαρακτήρας πολλών εξ αυτών, ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος εργασίας, η παρουσίαση και η μελέτη

περιπτώσεων άμεσα συνδεδεμένων με τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και την προσπάθεια

αντιμετώπισής τους. Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του προγράμματος ήταν ότι σε κάθε μελέτη

περίπτωσης ζητημάτων αειφορίας υπήρχαν σαφείς αναφορές στους βασικούς πυλώνες της, την οικονομία, την

κοινωνία και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα εργασίας και δραστηριοτήτων περιλάμβανε:

 Επίσκεψη στο δημαρχείο του Laudio, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προτεραιοτήτων του

δήμου σχετικά με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και της στρατηγικής που

ακολουθείται για την επίτευξη των στόχων.

 Επίσκεψη στο πάρκο Marquis, όπου περιηγηθήκαμε στην οικία τοπικού άρχοντα (Marquis) του 19 ου

αιώνα και θαυμάσαμε τους κήπους της έπαυλης στην οποία διατηρούνται τμήματα με τα αρχικά

υλικά και την επίπλωση της εποχής. Επίσης, γνωρίσαμε αρκετά στοιχεία του τρόπου ζωής των

ανθρώπων της εποχής.

 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μονάδας καθαρισμού υδάτων Ur Partzuergoa. Πρόκειται για

βιομηχανική μονάδα καθαρισμού των υδάτων του τοπικού ποταμού από απόβλητα στερεής ή υγρής

μορφής. Η παρουσίαση περιλάμβανε τόσο την περιγραφή του προβλήματος ρύπανσης του ποταμού

και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής λόγω της ανεξέλεγκτης λειτουργίας πολλών βιομηχανιών

στην περιοχή, όσο και της λύσης που επιλέχθηκε για τον καθαρισμό του νερού.


 Επίσκεψη και υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής ορυκτού αλατιού

Salr Valley of Salinas de Anana. Τα μέλη των αποστολών περιηγήθηκαν στους χώρους του ορυχείου,

στο οποίο γίνεται περιορισμένης κλίμακας παραγωγή αλατιού παράλληλα με τις εργασίες

αποκατάστασής του. Έτσι, γνώρισαν όλα τα στάδια της παραδοσιακής διαδικασίας παραγωγής του

αλατιού και πήραν μέρος σε βιωματικό εργαστήριο παραγωγής.

 Επίσκεψη στον υδροβιότοπο Salburna Ataria (περιοχή Vitoria Gasteiz) όπου ενημερωθήκαμε για τη

σημασία του υδροβιότοπου που αποτελεί πέρασμα και σταθμό για τα αποδημητικά πουλιά και

καταφύγιο για πολλά είδη ζώων.

 Συμμετοχή μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικό παιχνίδι escape room σχετικό με τις έννοιες της

αειφορίας και τη βιώσιμης ανάπτυξης.

 Επίσκεψη στη Factoria Araildea, μια ενεργή τοπική κοινότητα του Laudio με 500 περίπου μέλη

(ισότιμοι συνέταιροι), που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τοπικών βιολογικών προϊόντων και

στην παροχή εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα των Βάσκων (διδασκαλία σε

μετανάστες), σε ζητήματα αειφορίας, δημιουργικές δραστηριότητες παιδιών κ.α.

 Συνεντεύξεις εκπαιδευτικών σε ραδιόφωνο και τοπική εφημερίδα.

 Συμμετοχή μαθητών/τριών σε εργαστήριο δημιουργίας εφαρμογής για φορητές συσκευές με σκοπό

την εξοικονόμηση νερού.

 Επίσκεψη στο Valderejo Natural Park, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την τοπική πανίδα

και χλωρίδα, ενώ ακολούθησε πεζοπορία στο δάσος.

 Επίσκεψη στην πόλη Γκερνίκα και ξενάγηση σε σημαντικά μνημεία της. Στην ξενάγηση έλαβε χώρα

ενημέρωση για την τοπική ιστορία και, κυρίως, για την καταστροφή της πόλης από γερμανούς και

ιταλούς αεροπόρους, που συνεργάζονταν με τους εθνικιστές του στρατηγού Φράνκο κατά τη διάρκεια

του Ισπανικού Εμφυλίου. Η καταστροφή της πόλης ενέπνευσε τον Πικάσο στη δημιουργία του

πίνακα «Γκερνίκα» αντίγραφο του οποίου θαυμάσαμε. Επισκεφθήκαμε, επίσης, το κτίριο όπου

συναθροίζονταν οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων στο παρελθόν (και σήμερα) προκειμένου να

πάρουν αποφάσεις καθώς και καταφύγιο αμάχων που χρησιμοποιήθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ελληνική ομάδα απαρτίζονταν από τους/τις μαθητές/τριες Ευαγγελία Ζαρκάδα, Άννα Ζησοπούλου, Ζωή

Ράκου, Αλέξανδρο Ραφαηλίδη, Ηλιάνα Τσιάτσιου (Γ’ Γυμνασίου), Νικόλαο Ζιάκα, Μαρία – Ευγγελία

Κρητικού, Λυδία Κρομμύδα και Νικόλαο Μαργαρίτη (Β’ Γυμνασίου) με συνοδούς τους εκπαιδευτικούς

Κωνσταντίνο Καλλιάρα (ΠΕ86) και Χριστίνα Μεγαρχιώτη (ΠΕ86).