Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την Παρασκευή, ενώ αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου. Η πληρωμή αναμένεται περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου.