Συνεδρίασε σήμερα η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και έλαβε απόφαση

για την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Τετάρτη 9

Νοεμβρίου 2022 και Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας στην Αθήνα αλλά και σε

άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η Συνομοσπονδία εκτιμώντας τη δύσκολη κατάσταση με την οποία βρίσκεται

αντιμέτωπος ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και η κοινωνία γενικότερα, με

τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και την εκτίναξη των τιμών σε

βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δηλώνει ότι οι οριζόντιες παροχές με

προεκλογικό άρωμα δε λύνουν το πρόβλημα. Δυστυχώς οι έχοντες και

κατέχοντες, με πολιτική ανοχή, μετακύλησαν όλες τις επιβαρύνσεις στον

κόσμο της μισθωτής εργασίας. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι

απαραίτητη η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά του

συλλογικού εργατικού δικαίου με καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων

εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η Συνομοσπονδία θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της, ώστε να μην ενταθούν οι

συνθήκες εργασιακής ζούγκλας που ήδη υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι

μετά τα βάρη των μνημονίων, τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας

σηκώνουν στην πλάτη τους τώρα και το κόστος της ακρίβειας η οποία σε

πολλές περιπτώσεις εμπεριέχει έντονα τα χαρακτηριστικά της αισχροκέρδειας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ