Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή» και αναρτήθηκαν στο allazosyskevi.gov.gr. Για την Θεσσαλία αν είστε δικαιούχοι πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://allazosyskevi.gov.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf.
  • Αγορές με τη χρήση επιταγών θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών).
  • Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών μπορούν να πραγματοποιούνται έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022. Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών.