Ο εμβολιασμός ενός δέντρου θέλει λιγάκι εμπειρία αλλά δεν είναι κάτι το δύσκολο να επιτευχθεί από τους αρχάριους, που θέλουν να μπουν σε αυτό το μοτίβο της ερασιτεχνικής καλλιέργειας. Στις φωτογραφίες βλέπεται πως γίνεται ο εμβολιασμός. Με μια μονωτική ταινία δένουμε καλά την ένωση του μοσχεύματος, και μετά χρησιμοποιούμε μια πάστα μπολιάσματος για να στεγανοποιηθεί το μπόλι.
Το μπόλιασμα δέντρων γίνεται κοντά στα μέσα του Απριλίου.