Όσοι πολίτες θέλουν να παραδώσουν τις πινακίδες των οχημάτων, θα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
Έτσι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, θα μπορούν από το σπίτι τους με ένα κλικ να καταθέτουν τις πινακίδες, γλυτώνοντας χρόνο μέσω ειδικής online πλατφόρμας.