Το κιρκινέζι είναι ένα είδος γερακιού, και το συναντάμε στους αγρούς και τα χωριά των Τρικάλων.
Τρέφεται κυρίως με τρωκτικά και έντομα, και είναι ωφέλιμο πτηνό για την γεωργία.