Η πασχαλίτσα είναι ένα ωφέλιμο έντομο στην γεωργία, καθώς τρέφεται με μελίγκρες, που είναι βλαβερές στις καλλιέργειες.