Μια εικόνα θλίψης με τα αδέσποτα σκυλάκια να κοιμούνται έξω στο χιόνι
στην πλατεία Κιτριλάκη στα Τρίκαλα. Πως θα την βγάλουν σήμερα αυτά τα σκυλάκια με τέτοιο παγετό ένας Θεός ξέρει;