Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης  του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων, στο πλαίσιο των

δράσεων του σχολείου για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

συμμετείχε στην διοργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ανοιχτές

Θύρες 2023» (Open Days). Οι «Open Days» είναι ένα πενθήμερο

επισκέψεων μαθητών/τριών Γυμνασίων & Λυκείων οργανωμένο από το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Ο σκοπός των επισκέψεων είναι να φέρει   σε άμεση επαφή τους

μαθητές/τριες με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και να ενημερωθούν για

τα Τμήματά του. Οι μαθητές/τριες του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων

πληροφορήθηκαν για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και για τη

μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου

επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών

διαλέξεων προσανατολισμένων στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

Το σχολείο ευχαριστεί το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

(Τρικάλων) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους καθηγητές/τριες που

ανέλαβαν να μας φιλοξενήσουν και να μας ενημερώσουν για το Ίδρυμα.

Επίσης ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας κ.

Κοντοκλώτση, κ. Κωστοπούλου, κ.  Παπαγιαννούλη και κ.. Τζοβάρα που

οργάνωσαν αυτήν τη δράση για τα παιδιά μας και τους άνοιξαν έναν ακόμη

δρόμο για το μέλλον τους.