Το χιόνι που έριξε χθες Πέμπτη στα ορεινά χωριά του Ασπροποτάμου. (20 πόντους περίπου το χιόνι στο έδαφος).