κωδικών Taxinet, με τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Παράταση πήραν τα Τέλη κυκλοφορίας 2023 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η εκτύπωση για τα Τέλη Κυκλοφορίας γίνεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων «MyCar» της ΑΑΔΕ.
Στην εφαρμογή οι κάτοχοι των οχημάτων θα βάλουν κωδικούς Taxinet, τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.