Μπαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.aade.gr/mycar, οι κάτοχοι οχημάτων μπορούν εύκολα να πληρώσουν ηλεκτρονικά τα Tέλη κυκλοφορίας 2023.
Επίσης, μπορείτε ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TAXISNET, να καταθέσετε τις πινακίδες κυκλοφορίας χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας. Τα Τέλη Κυκλοφορίας για το έτος 2023, πρέπει να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επιπλέον παράταση για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2023.