Τα προηγούμενα χρόνια όταν χιόνιζε στα Τρίκαλα έριχνε πολύ χιόνι. Πολύ χιόνι έριξε στις 11 Ιανουαρίου 2017 με την κακοκαιρία «Βίκτωρ».