Αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. http://www.eopyy.gov.gr ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ―>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ , η προκήρυξη για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ .