Παρακαλούνται οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων να
προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου στις 9:00.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας:
 θα γίνει η τακτοποίηση των μαθητών σε τμήματα
 θα διανεμηθούν τα βιβλία
 θα δοθούν οδηγίες για τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊoύ
SARS-Cov-2
 θα τελεσθεί ο Αγιασμός με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών στις 10:30.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο:

 με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή

 βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή

 δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test)

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο:

 με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

 βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή

 βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ.

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους.