Μέχρι και τις 21 Ιουνίου η ημέρα μεγαλύνει, από τις 22 Ιουνίου, η ημέρα θα αρχίζει και θα μικραίνει σιγά σιγά μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2022.