Κάποιοι πιστοί Χριστιανοί αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τον πολιτισμό της πόλης, και να πάνε να ζήσουν πάνω στα βουνά. Ο λόγος που το έκαναν αυτό είναι να μη βάλουν στο δεξί τους χέρι το τσιπ του Αντίχριστου.
Το βίντεο είναι παλιό, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω, αλλά στις μέρες μας τα τσιπ έχουν κάνει την εμφάνιση στις κάρτες των τραπεζών. Κάποιοι πιστοί Χριστιανοί αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τον πολιτισμό της πόλης, και να πάνε να ζήσουν πάνω στα βουνά. Ο λόγος που το έκαναν αυτό είναι να μη βάλουν στο δεξί τους χέρι το τσιπ του Αντίχριστου.
Το βίντεο είναι παλιό, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω, αλλά στις μέρες μας τα τσιπ έχουν κάνει την εμφάνιση στις κάρτες των τραπεζών
.