Post Top Ad

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ανακοινωσεις-δελτια τυπου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ανακοινωσεις-δελτια τυπου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Κυριακή, Μαΐου 16, 2021

Αναστολή λειτουργίας του 7ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020). 3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19». 

4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής. 

5. Την υπ’ αριθμ. 178565/15-05-2021 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας του 7ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την αναστολή λειτουργίας του 7ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με κωδικό 9».450219».,  για 14 ημέρες, από 14-5-2021 έως και 27-5-2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Σπουδών  2. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας 

 3. ΕΟΔΥ 

 4. 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ


Κυριακή, Μαΐου 16, 2021

Συμμετοχή 5ου Γυμνασίου στο 1ο Πανθεσσαλικό e- Συνέδριο

Δυναμική ήταν η συμμετοχή του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων στο 1 ο Πανθεσσαλικό e-

Συνέδριο με θέμα «Το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών» αφού παρουσίασε εργασίες σε

όλες τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις

14 και 15 Μαΐου και την έναρξη του συνεδρίου έκανε η υφυπουργός Παιδείας &

Θρησκευμάτων κ. Ζωή Μακρή ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς ο κ. Δοδοντσάκης,

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, η κ. Ξυνοπούλου, Διευθύντρια

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και άλλοι Διευθυντές.

Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς να δημιουργήσουν έργα

εμπνευσμένα από την επανάσταση του 1821, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα απαιτούμενα

μέτρα που η παρούσα επιδημιολογική συνθήκη επιβάλλει. Έτσι οι μαθητές/τριες του 5 ου

Γυμνασίου έγραψαν ατομικά και ομαδοσυνεεργατικά ποιήματα, αφηγήματα, δημιούργησαν

video και ψηφιακές ιστορίες με την υποστήριξη, ενθάρρυνση και παρώθηση των καθηγητών

τους.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της φετινής χρονιάς, οι μαθητές/τριες

δημιούργησαν εξαιρετικά έργα καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Επιδίωξη ήταν οι μαθητές/τριες να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμα έργα

συνδέοντας το χθες με το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας διαμορφώνοντας τη ταυτότητα

τους .

Οι συμμετοχές στο συνέδριο από σχολεία της ηπειρωτικής και νησιώτικης Θεσσαλίας

έδωσε την ευκαιρία σε όλη την μαθητική κοινότητα της Περιφέρειας να επικοινωνήσει το

έργο της, να ανταλλάξει ιδέες και καλές πρακτικές και τέλος να μεταφέρει ποικίλα μηνύματα

και πολύτιμες πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την κληρονομιά του τόπου μας.

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες που αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους στο

να δημιουργήσουν θαυμάσια έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση και ιδιαίτερα

τους μαθητές του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Γ΄Τάξη: (Δημιουργική Γραφή): Χριστίνα Βακουφτσή, Αθανασία Λαγάρα, Ιωάννα

Λίτου, Κωνσταντίνος Φατούρας, Δέσποινα Χύτα,

Β΄Τάξη: (Δημιουργία video): Χρήστος Ζαραμπούκας, Σταύρος Κουτής, Ορέστης

Λαζαρίνας

Β΄Τάξη: (δημιουργία ποιημάτων): Νίκος Βουγιούκας, Βαγγέλης Γεωργίου, Ηλίας

Ζώτος, Σταύρος Κουτής, Ορέστης Λαζαρίνας, Ιωάννα Παπαβασιλείου.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του 5 ου Γυμνασίου Τρικάλων κ.κ.

Διατσίγκο Δημήτριο, Κίτρου Ευαγγελία, Μάντζιο Νικόλαο, Μιχαήλ Μαρία που παρακίνησαν
και ενέπνευσαν τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν έργα και να συμμετάσχουν στο 1ο

Πανθεσσαλικό Μαθητικό e- Συνέδριο.Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Πέμπτη, Μαΐου 13, 2021

Αναστολή λειτουργίας της Α2 ́ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου

«Αναστολή λειτουργίας της Α2 ́ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας

Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19».

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β’/16-10-2002)

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των περ. στ ́ της παρ. 2 και περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της

από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α ́/25-02-2020).

3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:

«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών

λοίμωξης COVID-19».

4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση

προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και

ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.

5. Την υπ’ αριθμ. 175651/13-05-2021 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για

αναστολή λειτουργίας της Α2 ́ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας

Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την αναστολή λειτουργίας της Α2 ́ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας

Τρικάλων με κωδικό 9450130, για 14 ημέρες, από 12-5-2021 έως και 25-5-2021 και την

έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Σπουδών

2. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

3. ΕΟΔΥ

4. 2

ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας

Τρικάλων
Τρίκαλα, 13-05-2021

Αρ. Πρωτ.: 2557
Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Τρίτη, Μαΐου 11, 2021

Αιτήματα Αποζημίωσης Ειδικής Αγωγής Ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Σας ενημερώνουμε ότι στην Αριθ.ΕΑΛΕ/Γ.Π./Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1066Β΄//19-032021 ( επισυνάπτεται ), δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να υποβάλλουν αιτήματα ατομικών δαπανών μέσω του Ατομικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml.

2. Στην εν λόγω εφαρμογή εισέρχονται οι ασφαλισμένοι με του κωδικούς taxisnet και επισυνάπτουν τα ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) αρχεία τα οποία θα προσκόμιζαν και στην υπηρεσία.

3. Η κατάθεση αιτημάτων δαπανών από τα κέντρα ειδικής αγωγής με εξουσιοδότηση από τους ασφαλισμένους, που είχε ανακοινωθεί λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας καθώς κατά τον χρόνο έκδοσης της οδηγίας δεν υφίστατο η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μέσω της προαναφερόμενης πλατφόρμας , αναμένεται να ανασταλεί προσεχώς αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας.

4. Ενθαρρύνουμε τους ασφαλισμένους να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα καθώς αφενός πρέπει να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα αφετέρου θα επιτευχθούν συντομότεροι χρόνοι εκκαθάρισης χωρίς την ανάγκη προσέλευσης των ασφαλισμένων στην υπηρεσία, άμεση λήψη πρωτοκόλλου υποβολής , ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της εκκαθάρισης , ελαχιστοποίηση των εντύπων που απαιτούνται κατά την φυσική κατάθεση.

Περιφερειακή Διεύθυνση Τρικάλων

Γραφείο Διευθυντή

Πληροφορίες:

Τηλ.:24310 77141

Fax:24310 26918

Ταχ. Δ/νση: Πλούτωνος 8

Emailpedi49@eopyy.gov.gr

 

    Δημάκης Αντ. Βασίλειος

Αναπλ/της Πρ/νος Δ/νσης &

  Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Δευτέρα, Μαΐου 10, 2021

Ένας «πειρατής» ήρθε στα Τρίκαλα .

Το κανάλι του YouTube "Πειρατολόγιο" βρέθηκε το Σάββατοκύριακο 8-9 Μαϊου στην πόλη των Τρικάλων με σκοπό να ανακαλύψει και να αφηγηθεί τους θησαυρούς της πόλης, στο οδοιπορικό του ο Πειρατής βρέθηκε στο "Μονοπάτι του Ασκληπιού" , γνώρισε τους "Καρκάτζαρους του Γοργογυρίου" , σκαρφάλωσε στο Βυζαντινό κάστρο , περιπλανήθηκε στην αριστοκρατική συνοικία "Βαρούσι" , γνώρισε νέους καλλιτέχνες στο "Μουσείο Τσιτσάνη" , κι έκανε μια βόλτα με το συλλεκτικό ξύλινο ποδήλατο του ξυλογλύπτη Αγγέλου Πατσιατζή στα Μανάβικα και στο "Μύλο Ματσόπουλου", χαρακτηριστικό του οδοιπορικού είναι και το σήμα-μενταγιόν το οποίο σχεδίασε ο ίδιος Τρικαλινός καλλιτέχνης , το βίντεο θα παρουσιαστεί μέχρι της 25 Μαϊου στο https://youtube.com/channel/UCcE1oVuqOoglPa1oN7TeM8g φωτογραφίες Στέφανος Γκόγκος .

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Σάββατο, Μαΐου 08, 2021

Δριτσέλη κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα

 Πιστός στη συνήθη τακτική της ΝΔ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Εκτός του ότι επί της ουσίας δεν αναφέρει τίποτα συγκεκριμένο για τη λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας, βαφτίζει «ξεμπλοκάρισμα» τη θετική γνωμοδότηση ενός κυβερνητικού οργάνου που ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαιώνει ότι, το έργο ως Υδροηλεκτρικό, δηλαδή όπως το περιόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι συμβατό με τον χωροταξικό σχεδιασμό που εκπόνησε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!!! Με λίγα λόγια, βέβαια, διαβάζοντας κανείς προσεκτικά πίσω από τους ευφάνταστους τίτλους, διαπιστώνει πως αν η συμβατότητα ελέγχθηκε με το υφιστάμενο χωροταξικό , που δεν έχει εκτροπή, και με το έργο ως υδροηλεκτρικό, δηλαδή χωρίς εκτροπή, τότε το μεγαλόπνοο σχέδιο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες.

Καλωσορίζουμε, βεβαίως, τον κ. Σκρέκα και συνολικά τη ΝΔ στην πραγματικότητα για ακόμη μια φορά, όπως την καλωσορίσαμε και με τις πατέντες των εμβολίων και την «προδοτική» Συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς, η αριστεία τους εξαντλείται στην αντιγραφή.

Τελικά, δεν έχουν το Θεό τους. Δεν φτάνει που μας θεωρούν ανόητους, το φωνάζουν κιόλας.


Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Πέμπτη, Απριλίου 29, 2021

Διαδικτυακή επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο και Μνημεία των Τρικάλων

Την Παρασκευή 23 Απριλίου οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του 5 ου
Γυμνασίου Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράση που
οργάνωσε το σχολείο και να περιπλανηθούν εντός Τρικάλων αλλά και εκτός.
Το ταξίδι ξεκίνησε με την κ. Γιαννοπούλου Αικατερίνη, αρχαιολόγος-
εκπαιδευτικός, η οποία με μαεστρία και μαγεία προσέφερε μια εικονική
περιήγηση στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί
«ακολούθησαν» την ξεναγό τους και περπάτησαν στους διαδρόμους του
Μουσείου μέσω της εφαρμογής Street View, θαύμασαν κορυφαία εκθέματα
όπως η Στήλη της Ροζέττας, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και άλλα πολύτιμα
ιστορικά ευρήματα του Μουσείου και έμαθαν την ιστορία τους με ένα μοναδικό
και διασκεδαστικό τρόπο.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη παρέλαβε η κ. Μπαλογιάννη Ουρανία,
εκπαιδευτικός του σχολείου, η οποία ξενάγησε μεθοδικά και ευχάριστα τους
συμμετέχοντες σε σπουδαία μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος των
Τρικάλων. Μαθητές/τριες γνώρισαν, πέραν των δημοφιλών προορισμών της
περιοχής, και άλλα μνημεία, ναούς, μοναστήρια διάσπαρτα στον τρικαλινό κάμπο
και στα βουνά του νομού.
Η κ. Αγναντή Δωροθέα, εκπαιδευτικός του σχολείου, έβαλε την τελεία στην
διαδικτυακή εκδήλωση του σχολείου με μια μεστή παρουσίαση που αφορούσε στη
σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας και το συμβολισμό της. Η περίοδος
χαρακτηρίζεται από τη νηστεία και την αναμονή για την Ανάσταση η οποία θα φέρει
την κάθαρση και την ελπίδα για ζωή.
Το Σχολείο συγχαίρει και ευχαριστεί τις εκπαιδευτικούς κ. Αγναντή, κ.
Γαιννοπούλου και κ. Μπαλογιάννη που ετοίμασαν και παρουσίασαν όλο αυτό το
υλικό στους μαθητές/τριες του 5ου Γυμνασίου και τους έδωσαν την ευκαιρία να
«ταξιδέψουν» και να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις για τον τοπικό και
παγκόσμιο πολιτισμό.


Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Πέμπτη, Απριλίου 22, 2021

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος SEPTOFORTE CV

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄) 2. To άρθρο 3, παρ. 1γ) του Ν 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.» 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 528/2012 4. Την υπ αριθμ. 31699/5-4-2021 επιστολή της εταιρείας για παύση κυκλοφορίας του προϊόντος ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος SEPTOFORTE CV, το οποίο διατίθεται στην αγορά με ισχυρισμούς βιοκτόνου, χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από τον ΕΟΦ, κατά παράβαση των άρθρων 17 παρ. 1 και 55 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012. Η εταιρεία ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Τρίτη, Απριλίου 20, 2021

Στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η Ανάσταση

  Η ανακοίνωση της ΔΙΣ:

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, κατά την πραγματοποιηθείσα μέσω τηλεδιασκέψεως συνεδρίασή Της, της Τρίτης 20ής Απριλίου 2021, ενημερώθηκε για όλες τις ενέργειες του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, οι οποίες έγιναν Συνοδική εντολή και εξουσιοδοτήσει κατά το διάστημα από την τελευταία συνεδρίαση μέχρι και σήμερα, κυρίως ως προς την λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την Μεγάλη Εβδομάδα και την Πασχάλια περίοδο.

Κατ’ αρχάς, εξέφρασε την χαρά για το γεγονός ότι όλοι οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες, σύμφωνα με όσα ζήτησε από την Ελληνική Πολιτεία.

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, απεφάσισε την χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. τα βράδια από την Κυριακή των Βαΐων έως την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και την Μεγάλη Παρασκευή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως, η Ιερά Σύνοδος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη τους ισχύοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας και επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν την συμμετοχή στην χαρά της Αναστάσεως, απεφάσισε ομόφωνα κάνοντας χρήση της Οικονομίας της Εκκλησίας, όπως φανερώνεται στην πλούσια παράδοσή Της, την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού.

Με Εγκύκλιό Της προς τις Ιερές Μητροπόλεις, την οποία θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες, η Ιερά Σύνοδος θα συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα και το Τυπικό που θα ακολουθηθεί.

Για την ενιαία έκφραση της θέσεως της Εκκλησίας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε να εμφανίζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως μόνον ο Εκπρόσωπος Τύπου Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Επιπλέον, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, λαβούσα υπ’ όψη την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου επί του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ", απεφάσισε να εκφράσει τις ευχαριστίες Της προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως για το υποβληθέν σχέδιο νόμου, το οποίο κατ’ αρχήν συμμερίζεται την αγωνία και το ενδιαφέρον της Ιεράς Συνόδου για την αναβάθμιση της Δευτεροβαθμίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, ως και για την ίδρυση μεταλυκειακών δομών μαθητείας υποψηφίων Κληρικών. Περαιτέρω, απεφάσισε την παραπομπή αυτού στην μέλλουσα να συγκληθεί Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας προς ενημέρωση και επεξεργασία.

Ως προς τις εκφρασθείσες δημοσίως, αποκλίνουσες θεολογικά, απόψεις κληρικού τινος η Ιερά Σύνοδος επελήφθη καθηκόντως ήδη και κατά την προηγουμένη και κατά την σημερινή Συνεδρία Αυτής.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών και ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τρίτη, Απριλίου 20, 2021

Προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο για την αγορά των Τρικάλων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τους συναδέλφους και το καταναλωτικό κοινό ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα, από το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 έως την Δευτέρα 3 Μαΐου 2021, έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04/2021
9:00 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04/2021
Τα εμπορικά καταστήματα βάσει του νόμου 4177/2013 άρθρο 16 παρ.1 δύναται να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων.
Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας:
11:00 – 16:00
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04/2021
9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
Μ.ΤΡΙΤΗ 27/04/2021
9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 28/04/2021
9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
Μ.ΠΕΜΠΤΗ 29/04/2021
9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/04/2021
13:00 – 19:00
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 01/05/2021
9:00 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 02/05/2021
ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03/05/2021
ΑΡΓΙΑ
Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 λόγω μεταφοράς της αργίας Πρωτομαγιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με το άρθρο 14 ν. 4468/2017.
Από Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 θα ισχύει το προσωρινό προτεινόμενο θερινό ωράριο έως ότου επανέλθει στην κανονικότητα η λειτουργία της αγοράς.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Παρασκευή, Απριλίου 16, 2021

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί νοθευμένο μέλι. (ΦΩΤΟ)

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε, η οποία διενήργησε τις εργαστηριακές αναλύσεις, στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή δόλιων πρακτικών & νοθείας στο μέλι, διαπίστωσε την παρουσία πρόσθετων χρωστικών (καραμελόχρωμα Ε150c και Ε150d) οι οποίες δεν επιτρέπονται στο μέλι είτε και την νόθευσή του με εξωγενή σάκχαρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για προϊόντα που παρήχθησαν από μείγματα μελιού προερχόμενα από χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αφορούν σε προϊόντα μελιού αποκλειστικά ελληνικής συγκομιδής.

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προϊόντα:

 

  1. Μέλι από άνθη και εσπεριδοειδή με την εμπορική ονομασία «ΑΝΘΕΜΙΑ», της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες καθαρού βάρους και ημερομηνιών λήξης:

 

  • 250γρ., με ημερομηνία λήξης 13-06-2023.
  • 450γρ., με ημερομηνίες λήξης 19-05-2023, 21-05-2023, 22-05-2023, 04-06-2023, 12-06-2023 και 18-06-2023.
  • 500γρ., με ημερομηνίες λήξης 19-05-2023, 04-06-2023 και 13-06-2023.
  • 750γρ., με ημερομηνίες λήξης 25-11-2022, 21-05-2023, 22-05-2023, 23-05-2023 και 17-06-2023.
  • 900γρ., με ημερομηνίες λήξης 13-05-2023, 04-06-2023, 12-06-2023, 13-06-2023, 18-06-2023 και 19-06-2023.
  • 000γρ., με ημερομηνία λήξης 13-06-2023.

 

Παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες των προϊόντων.2. Μέλι από άνθη και εσπεριδοειδή με την εμπορική ονομασία «ΚΥΨΕΛΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ»της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες των 20γρ, με ημερομηνία λήξης 5/2023.3. Μέλι «RIVA MINI», της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες των 20γρ, με ημερομηνίες λήξης 31-05-2023, 10-06-2023 και 19-06-2023.

 

4. Μέλι ανθέων με την εμπορική ονομασία «ελ», της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες των 900γρ, με ημερομηνία λήξης 19-05-2023.
5. Μέλι «ECONOMY ΑΝΘΕΩΝ», της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες των 900γρ, με ημερομηνία λήξης 03-06-2023.


6. Μέλι ανθέων με την εμπορική ονομασία «REGINA», της επιχείρησης REGINA, ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σε συσκευασίες των 5 κιλών, με ημερομηνίες λήξης 04-06-2023 και 14-06-2023.
7. Μέλι Ανθέων «Μυγδονία», της επιχείρησης ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ-ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ, σε συσκευασίες των 900γρ, με ημερομηνία λήξης 29-09-2021. 

Πίνακας με τα λεπτομερή στοιχεία των ανακληθέντων προϊόντων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων. Σε κάθε περίπτωση στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές έχουν πρόσφατα αυστηροποιηθεί.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Ο ΕΦΕΤ, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας του μελιού, θέτοντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω χώρο προς των ευθυνών τους και τονίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα δόλιων πρακτικών και νοθείας.

 

 

 

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Δευτέρα, Απριλίου 12, 2021

Πρεσβεία των ΗΠΑ για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ


«Είμαστε σοκαρισμένοι από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, του διακεκριμένου δημοσιογράφου εγκλημάτων της Ελλάδας και συμμετέχουμε με όσους σε όλη την ελληνική κοινωνία ζητούν να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες αυτού του εγκλήματος. Μαζί, θα υπερασπιστούμε την ελευθερία του Τύπου, ένα από τα πιο ιερά δικαιώματα των δημοκρατιών μας», αναφέρει η Πρεσβεία των ΗΠΑ.

 

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Παρασκευή, Απριλίου 09, 2021

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την αξιοποίηση μέσω ΣΔΙΤ

Κατόπιν της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΟΑΕΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρομολογείται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της πρώην «Βαμβακουργίας Βόλου» σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου. Το ακίνητο, συνολικής επιφανείας 88,5 στρεμμάτων με οικοδομημένο βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα της μεταπολεμικής περιόδου δομημένης επιφανείας 52.500 τ.μ., παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 99 έτη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του πανεπιστημίου, την ανάπλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών. Ο σχεδιασμός του χώρου περιλαμβάνει κτίρια αποκλειστικής χρήσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως φοιτητικές εστίες και λέσχη, κοινωνική εκπαιδευτική στέγη, πολυχώρος αναψυχής και πολιτισμού, αλλά και κτίρια αποκλειστικής χρήσης του ΟΑΕΔ όπως ΚΕΚ ΑμΕΑ, Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ και Βρεφονηπιακός Σταθμός, καθώς και κτίρια για κοινές δράσεις όπως κόμβος επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου εντός πέντε ετών, καθώς και το κόστος λειτουργίας του συγκροτήματος, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με την Απόφαση 48/13.02.2020 της Κοινής Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Για τον ΟΑΕΔ, η σύμπραξη αποτελεί ένα πρότυπο εγχείρημα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με την ανάπτυξη και απόκτηση νέων κτιριακών υποδομών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των δράσεων και προγραμμάτων του Οργανισμού προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Τετάρτη, Απριλίου 07, 2021

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τρικάλων: Ατομικά αιτήματα για γυαλιά

1. Σας γνωρίζεται ότι , στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του κοινού και προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του κορωνοϊού , δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ατομικά αιτήματα για γυαλιά , μετακινήσεις και ειδική αγωγή, ως ακολούθως:


α. Μέσω Φακέλου Ασφάλισης Υγείας στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr με την χρήση κωδικών taxisnet και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

β. Mέσω Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1066Β΄//19-03-2021

γ. Στην υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν ραντεβού που κλείνεται μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https://rantevoupedi.eopyy.gov.gr/ με την χρήση κωδικών taxisnet.

δ. Οι υποβολές ατομικών δαπανών οπτικών έχει ανασταλεί επί του παρόντος με φυσική παρουσία και γίνονται μόνον μέσω των επιλογών α και β

ε. Γενικότερα ,εάν κάποιος επιθυμεί να προσέλθει στην υπηρεσία μπορεί να ορίσει ραντεβού μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. https://rantevoupedi.eopyy.gov.gr/ με την χρήση κωδικών taxisnet.

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

Σάββατο, Απριλίου 03, 2021

Ευχαριστήριο της σχολικής κοινότητας του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων

 Ο πίνακας βρήκε τη θέση του στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ακριβώς για να μας θυμίζει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό για να μην αναγκάζονται να ζητιανεύουν από τον αδιάφορο χωρίς πρόσωπο κύριο, όπως είπε ο

Werner Hermann

ούτε να δουλεύουν... Ποιος είναι ο δημιουργός του πίνακα μπορείτε να επισκεφτείτε «Cubistic Cities» Του Werner Hermann – Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής https://www.palmos-glyfada.gr/?p=9326

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων Αλ. Παπαδιαμάντης σας ευχαριστούμε Werner Hermann !!!

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Παρασκευή, Απριλίου 02, 2021

Οι μαθητές ενημερώνονται για τους δρόμους του μέλλοντος

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν το πρόγραμμα

διαδικτυακής διημερίδας που διοργάνωσε το Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων, δια των συμβούλων

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε

συνεργασία με ΑΕΙ, με τον Δήμο Τρικκαίων και με καινοτόμες εταιρείες. Σκοπός της ενημέρωσης

μαθητών για τις επιλογές καριέρας που ανοίγονται μπροστά τους..

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς της Υφυπουργού Παιδείας, κ. Μακρή, του

Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Δοδοντσάκη, της Δ/τριας Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Τρικάλων, κ. Ξυνοπούλου και τέλος του Προϊστάμενου Κ.Ε.Σ.Υ Τρικάλων, κ Σπαθή.

Όλοι οι εισηγητές ήταν Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκοί από διάφορα

Πανεπιστήμια και Επιχειρηματίες και είχαν σκοπό να ενημερώσουν τους μαθητές για τις καλύτερες

δυνατές επαγγελματικές επιλογές τους.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των ομιλητών αφού

ενημερώθηκαν  για τις ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση που προσφέρουν

σημαντικοί κλάδοι και τομείς της Οικονομίας της Ιατρικής και της Τεχνολογίας.

Το σχολείο ευχαριστεί τους καθηγητές/τριες κ. Αλεξίου Ελένη, κ. Κοντοκλώτση Θωμά και

κ. Μόσχοβο Αθανάσιο που συντόνισαν τη δράση για τους μαθητές/τριες του 5 ου Γυμνασίου και

τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, να ενημερωθούν

για τις τάσεις, τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Πέμπτη, Απριλίου 01, 2021

Π.Ε. Τρικάλων - Απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου


 Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι 

όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α ́/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Πέμπτη 08 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00, αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχή στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗ