Ένα παλιό κείμενο που είχε εμφανιστεί και το 2018, κυκλοφορεί και σε αρκετές παραλλαγές στο facebook από πολίτες. Σε παλιότερες παραλλαγές ανέφεραν ακόμη και τη “Σύμβαση της Βέρνης”.
Όταν κάνατε την εγγραφή σας στο facebook το τετραγωνάκι έγραφε «αποδέχομαι τους όρους».

Δεν δίνω άδεια στο FACEBOOK
MHN ΞEXNATE OTI AYPIO ΞEKINAEI O NEOΣ KANONAΣ TOY facebook ME TON OΠOIO MΠOPOYN NA XPHΣIMOΠOIHΣOYN TIΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ ΣAΣ.
MHN ΞEXNATE OTI H ΠPOΘEΣMIA EINAI ΣHMEPA!!!
MΠOPEI NA XPHΣIMOΠOIHΘEI ΣE AΓΩΓEΣ ENANTION ΣAΣ. O, TI EXETE ΔHMOΣIEYΣEI ΘA EINAI ΔHMOΣIA, AKOMA KAI ΔIAΓPAMMENA MHNYMATA H AΠAΓOPEYMENEΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ AΠO ΣHMEPA.
ENA AΠΛO ANTIΓPAΦO TOY ΠAPAKATΩ KEIMENOY ΔEN KOΣTIZEI TIΠOTA, H ΠPOΛHΨH EINAI KAΛYTEPH AΠO TH ΘEPAΠEIA.
"ΔEN ΔINΩ AΔEIA ΣTO Facebook H ΣTOYΣ ΦOPEIΣ ΠOY ΣXETIZONTAI ME TO Facebook NA XPHΣIMOΠOIOYN ΠPOHΓOYMENEΣ KAIl MEΛΛONTIKEΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ, ΠΛHPOΦOPIEΣ H ΔHMOΣIEYΣEIΣ MOY. ME AYTH TH ΔHΛΩΣH ΠPOEIΔOΠOIΩ TO facebook OTI AΠAΓOPEYETAI AYΣTHPA H ΔHMOΣIEYΣH, H ANTIΓPAΦH, H EΞAΠΛΩΣH H OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH ΔPAΣH ENANTION THΣ OMAΔAΣ ME BAΣH AYTH THN OMAΔA H / KAI TO ΠEPIEXOMENO THΣ. TO ΠEPIEXOMENO AYTHΣ THΣ OMAΔAΣ EINAI IΔIΩTIKH KAI EMΠIΣTEYTIKH ΠΛHPOΦOPIA. H ΠAPABIAΣH THΣ IΔIΩTIKHΣ ZΩHΣ MΠOPEI NA EINAI AΠO TO NOMO (UCC 1-308-1308-103) KAI TO NOMO THΣ PΩMHΣ."