Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου... θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του market pass, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
Η πληρωμή από το market pass, αφορά τους παλαιούς δικαιούχους, και όσους υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης, έως και την 25η Σεπτεμβρίου.