Τον Αύγουστο στα Τρίκαλα αντικρίζεις supercars που τα οδηγούν Τρικαλινοί που εργάζονται στην Γερμανία. Μπορεί να εργάζονται στην Γερμανία, αλλά δεν ξεχνούν τα πάτρια εδάφη τους οι Τρικαλινοί. Αρκετοί από αυτούς οδηγούν και πολυτελή αυτοκίνητα που δεν τα βλέπεις συχνά στα Τρίκαλα.