Όσοι έχουν κάνει την αίτηση Fuel Pass 2, και μπουν με τους κωδικούς του taxisnet στην εφαρμογή, λογικά θα δουν μετά από λίγες ημέρες το παρακάτω μήνυμα.
Η αίτησή σας πληρoί τα κριτήρια επιδότησης και θα αποσταλεί στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα σύντομα.
Τα χρήματα πιστώνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αναλόγως το τι επέλεξε στην αίτηση ο δικαιούχος. Υπάρχει βεβαιώ και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone.