Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιτίθεται λεκτικά σε γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας.